Bestuur

 
 

 

Jan Trion  heeft kenbaar gemaakt zijn funktie  m.i.v. het nieuwe dansseizoen neer te leggen. Heeft zich wel bereid gevonden om incidenteel te helpen bij evenementen.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Elly Smits           – tel 0630429508 .
Secretaris Gerard Driessen -tel. 010-5916166 .
penningmeester Nellie de Goede  -tel  010-4709170 .
Algemeen bestuurslid vacant .
Lief en Leed Rita van Geert – tel 0105920480
.

 

Kandidaten voor de vacante funktie van algemeen bestuurslid kunnen zich aanmelden bij het bestuur.