Mededelingen

Vanaf 1 maart 2015 is het mogelijk om de leden van het dagelijks bestuur en de webmaster een e-mail te sturen naar een adres dat gekoppeld is aan de website.

Dit zijn de adressen:

1.voorzitter@stijldansclubdevloot.nl

2.secretaris@stijldansclubdevloot.nl

3.penningmeester@stijldansclubdevloot.nl

4.webmaster@stijldansclubdevloot.nl
Indien u één van de mailadressen aanklikt zal uw eigen e-mail als nieuw bericht, worden geopend.

,
Zie ook voor eventuele aanvullende informatie het menu: bestuur

Kijk ook eens op de Pagina Lief en Leed. Deze wordt regelmatig aangepast i.v.m. wisselende omstandigheden.

 

Leesbaarheid website

Als u vindt dat de website letters moeilijk te lezen zijn dan kunt u in de meeste gevallen de grootte van de tekst (lettertype) aanpassen naar uw wens. Het is mogelijk om deze groter en kleiner te maken.

Mededelingen

U kunt de grootte van het lettertype op een website op twee manieren aanpassen.

De eerste manier is via de Internet Browser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) zelf.
U gaat naar het menu Beeld en past daar de tekengrootte aan.

Maar de makkelijkste manier, en deze werkt in alle programma’s voor te internetten, is het vasthouden van de CTRL toets en tegelijk met het scrollwieletje op uw muis naar boven of beneden te scrollen.

U ziet dan dat de grootte van het lettertype zich aanpast.

 

In enkele gevallen is het niet mogelijk om de grootte van de tekst aan te passen. Dit heeft te maken met hoe de website is gemaakt en de tekst een vaste grootte heeft die niet is aan te passen.